Wielkość czcionki: A + A - Reset
Start AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2018 z dn. 01.02.2018r.
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2018 z dn. 01.02.2018r. Drukuj
ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pobierz:
Termin składania wniosków:


od 15 lutego 2018r. do 2 marca 2018 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 2 marca 2018 r. do godziny 12.00.
 

Miejsce składania wniosków:


Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.
 

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).
 
Przedsięwzięcie: 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Forma wsparcia – refundacja
 

Maksymalna kwota wsparcia  - 70 000,00 zł
 

Minimalna całkowita wartość operacji  - nie mniej niż 50 000,00 zł
 

Intensywność pomocy:


1)    w przypadku wnioskodawcy będącego organizacją pozarządową poziom dofinansowania wynosi do 100%,

2)    w przypadku wnioskodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych, poziom dofinansowania wynosi 63,63% (100% kosztów kwalifikowanych, na które składa się 63,63% wkładu EFROW oraz 36,37% wkładu krajowego stanowiącego środki własne wnioskodawcy).

 
Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

1.Budowana i przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter.

2.Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

3.Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
 

Limit środków w ramach naboru –281 679,00 zł

Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW.
 

Uprawnieni wnioskodawcy:

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z obszaru objętego LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390).

pozostałe załączniki wspólne są w naborze 8/2018
 

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj13993
mod_vvisit_counterWczoraj19131
mod_vvisit_counterW tym tygodniu73632
mod_vvisit_counterW tym miesiącu334613
mod_vvisit_counterOd początku12518611