Wielkość czcionki: A + A - Reset
Start AKTUALNOŚCI Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca kształcenia na odległość
Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca kształcenia na odległość Drukuj

 

Informacja dla uczniów i rodziców

dotycząca kształcenia na odległość

w czasie ograniczenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych w okresie

od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku.

 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 W czasie ograniczenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej w Wągrodnie  będą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego oraz poczty elektronicznego oraz w innych, uzgodnionych z nauczycielami i wychowawcami  formach ( w tym on-line ).

 Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły oraz portali społecznościowych i aplikacji Messenger, a także platformy edukacyjnej. Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

 Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy od dnia 25 marca 2020r znajdującym się w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły. Opracowany przez nauczycieli tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględnia m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

 Klasy I-III

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywać informacje, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

 Klasy IV –VIII

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego,  będą przekazywać informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu. Będą też umawiać się z uczniami szczególnie klas starszych na lekcje on-line.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego, wspierać uczniów, odpowiadać na pytania zarówno uczniów jak i rodziców..

 Uczniów proszę o regularne zapoznawanie się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców oraz realizację zadań wskazanych przez rodziców w uzgodnieniu z Waszymi Nauczycielami. Pracujcie systematycznie. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa w sieci. LOGOWANIE się na E-DZIENNIKU – BĘDZIE PODSTAWĄ OBECNOŚCI UCZNIA NA LEKCJI .

 Rodzice proszeni są o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.  Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz  o bieżącą współpracę z wychowawcą.

 Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, a także tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, oraz emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej wychowawcy poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

                                                                                                                                           Pozdrawiam

                                                                                                                                         mgr Joanna Stenzel-Chomiak

                                                                                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągrodnie
Praca w domu. Bezpieczeństwo dzieci.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Dziecko powinno mieć zapewniony chociaż skromny, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.

Należy motywować dziecko, by pracowało w miarę możliwości według planu lekcji w konkretnym dniu. 

Uczeń w miarę możliwości powinien mieć dostęp do urządzeń elektronicznych, które umożliwią mu kontaktowanie się z nauczycielem.   

Ewentualnie w rozpisaniu zajęć na następny dzień może pomóc mu rodzic tak, by dziecko samodzielnie wykonało zadane przez nauczyciela polecenia w wyznaczonych godzinach (zanim rodzic wróci z pracy) a później razem z rodzicami przesłało je nauczycielowi.

 Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Można dziecko zmusić, żeby siedziało przy biurku, żeby wpatrywało się godzinami w podręcznik czy nawet żeby odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. Maluch czy nastolatek będzie się pilnie uczyć tylko wtedy, gdy będzie mu to sprawiać przyjemność, gdy ta potrzeba zakotwiczy się na poziomie automotywacji. Jak zatem zachęcić dziecko do nauki? Zdalne lekcje dają możliwość korzystania z tego, co dziś dzieci lubią najbardziej, czyli nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Jest więc szansa, że polubią taką naukę. Wszyscy uczymy się zdalnej pracy.

 Drogi Rodzicu!

1. Traktuj naukę dziecka jako rzecz ważną. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku.

2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze.

3. Pokaż, jak bardzo cenisz rozwijanie pasji. Samodzielnie napisany referat, zrobienie makiety – takie działania przyniosą dziecku wiele korzyści i satysfakcji.

4. Rozszerzaj wiedzę dziecka. Daj mu okazję, żeby błysnęło w domu tym, czego się nauczyło.

5. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazuj mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się trudne. Np. piecz ciasta, rozwiązuj trudne krzyżówki.

6. Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować.

7.  Kładź nacisk na wytrwałość, a nie na efekty.

8. Chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór. Nie szafuj lekko rozdawanymi pochwałami i nie zachęcaj dziecka do oszukiwania dla uśpienia poczucia winy.

9. Jak najczęściej mów dziecku o swoich błędach. I o tym, jak bardzo pomogły ci się nauczyć czegoś nowego. Wspominaj je z przyjemnością i mów, że były szansą do pokazania twojej wytrwałości.

10. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by w widocznym miejscu pojawiła się kartka: „Co już umiem”.

11. Dopilnuj, by dziecko wykonywało zadania zgodnie z planem lekcji. To zapewni mu komfort pracy i zbytnio nie obciąży jego umysłu, a także pozwoli uporządkować myśli i zapamiętać opracowywany materiał.

 

 Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci ?

Codzienne życie bez swobodnego dostępu do Internetu wydaje się dziś niemożliwe. Jesteśmy online niemal 24 godziny na dobę – i nie dotyczy to wyłącznie dorosłych, ale także coraz młodszych dzieci. Uczeń sprawnie korzystający ze smartfona czy tabletu to dziś widok zupełnie naturalny. Dla dzieci Internet jest oknem na świat – w wirtualnym świecie bawią się i poszerzają wiedzę. Należy jednak pamiętać, że cyberprzestrzeń nie jest miejscem całkowicie bezpiecznym. Czyha w nim wiele zagrożeń, szczególnie na najmłodszych. Jak uchronić przed nimi nasze dzieci? Oto kilka cennych wskazówek.

1. Bądź obecny

Dobrze, aby dzieci swoją przygodę korzystania z Internetu rozpoczęły z rodzicami. Zadbajmy o to, by czas spędzony wspólnie w Internecie był czasem nauki i zabawy. Potraktujmy go jako inwestycję – poznając preferencje dziecka i pokazując jak korzystać z sieci, dajemy mu narzędzia, by mogło poruszać się po wirtualnym świecie bardziej samodzielnie. Wraz z wiekiem i rozwojem dziecka przychodzi czas na jego większą wolność i odpowiedzialność. Ważne, by mieć pewność, czy nasze dziecko jest w stanie  rozpoznać treści nieodpowiednie dla siebie, czy będzie wiedziało jak zareagować.

2. Naucz dziecko weryfikować informacje

Należy wytłumaczyć dziecku, że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania. Warto zachęcić najmłodszych do ich weryfikowania na przykład poprzez porównanie treści odnalezionych w sieci z encyklopedią, podręcznikiem lub w rozmowie z osobą dorosłą. Będzie to znakomity pretekst nie tylko do pogłębienia wiedzy, ale także do wspólnych rozmów i szukania informacji na interesujący młodego odkrywcę temat.

3. Ostrzeż przed fałszywymi przyjaciółmi

Internet to nie tylko źródło zdobywania wiedzy, ale także miejsce spotkań, niestety nie zawsze przyjemnych. Łatwowierność dzieci chętnie wykorzystują oszuści i przestępcy, podając się za inne osoby. Przykre konsekwencje mogą mieć także internetowe znajomości. Należy uświadomić dzieci, że umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie wiąże się z dużym niebezpieczeństwem, ponieważ nie musi ona być tym, za kogo się podaje. Dlatego nie należy wierzyć w każde słowo, jakie przeczytamy na monitorze. Wytłumaczmy dziecku, że w przypadku otrzymania takiej propozycji, powinno natychmiast poinformować o tym rodziców. Ewentualne spotkania powinny się odbywać za zgodą opiekunów. Jeśli już wyrazimy na nie zgodę, to zadbajmy, by odbyło się w miejscu publicznym i w towarzystwie starszej, zaufanej osoby.

4. Wytłumacz dlaczego należy chronić prywatność

Dzieci, poruszając się po Internecie, bardzo często nie mają świadomości, że dzielenie się prywatnymi informacjami niesie za sobą duże niebezpieczeństwo.  Dziecko powinno zawsze pytać rodziców o zgodę na podanie swoich danych osobowych w Internecie. Tam, gdzie można używać loginu (nicku), warto go stosować. Przede wszystkim należy uczulić najmłodszych, aby nie podawali przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru telefonu. Ale nie tylko. Nie powinny też rozmawiać w sieci na temat wyposażenia domu czy o zawodach wykonywanych przez rodziców. Niebezpieczne może być też publikowanie zdjęć pokazujących okolicę zamieszkania dziecka czy innych informacji, które mogłyby pomóc w ich lokalizacji.

Pozdrawiam – Joanna Stenzel-Chomiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągrodnie.

 

 

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj5758
mod_vvisit_counterWczoraj17740
mod_vvisit_counterW tym tygodniu5758
mod_vvisit_counterW tym miesiącu87370
mod_vvisit_counterOd początku17916545