Rachunek bankowy Gminy Ruja za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Rachunek bankowy Gminy Ruja, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział w Rui nr 32 8669 0001 2033 0330 2484 0009
tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami
Opłata ponoszona będzie miesięcznie w terminie do 15 każdego miesiąca.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 sierpnia 2013r. i obejmuje okres od dnia 1.07.2013r. do dnia 30.07.2013r.

 
wróć na początek strony